obrázek

SOŠ Plasy

Školní 280, 33101 Plasy


O škole


Střední odborná škola v Plasích je státní školou (žáci neplatí školné). Nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve čtyřletých maturitních oborech agropodnikání a obchodní akademie.

41 41 M 001 Agropodnikání

 Poskytuje všeobecné a základní odborné vzdělání univerzálního manažerského typu. To umožňuje široké zapojení ve všech typech podniků zemědělské prvovýroby, služeb, podnikatelské a obchodní činnosti, v některých úsecích zpracovatelského průmyslu, absolventi se mohou uplatnit i jako administrativní pracovníci, či obsluha počítačů, ale také v institucích zabývajících se péčí o životní prostředí.

Výuka oboru agropodnikání je zaměřena na obě důležité složky zemědělství - na chov zvířat i na pěstování rostlin. V obou oborech získávají studenti poměrně hluboké vědomosti, které lze uplatnit i v osobním životě.

Nedílnou součástí jsou i dovednosti nutné pro řízení podniku, jako je psaní na stroji (možnost státní zkoušky), práce na počítači (moderní počítačové učebny), dobrá znalost účetnictví a ekonomiky.

Cílem výuky oboru agropodnikání je tedy absolvent schopný samostatného uvažování i práce, s poměrně velmi širokým spektrem vědomostí i dovedností, který se může dobře uplatnit v mnoha nejrůznějších oborech, popřípadě může pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Přínosem v dnešní přetechnizované době je i možnost kontaktu studentů s živou přírodou, který naše škola formou praxe, výuky myslivosti i teoretické výuky umožňuje.

Žáci získávají - zdarma  řidičské oprávnění skupiny T,

                            -  cenově zvýhodněné je oprávnění skupiny B.

                            

Škola rovněž poskytuje možnost získat odbornou mysliveckou zkoušku, na jejímž  základě je možno žádat o přijetí do kterékoliv myslivecké společnosti a vykonávat myslivecké právo. Tradicí školy je vysoká úroveň výuky myslivosti.

 

Výuka oboru agropodnikání probíhá z větší části v učebnách školy a zčásti formou odborné praxe na školním statku , kde se studenti v reálu seznamují se zemědělskou technikou, chovem zvířat i s rostlinnou výrobou.

Přijímací řízení:  studenti jsou přijímáni na základě prospěchu ze základní školy

63 41 M 004 Obchodní akademie

Poskytuje kvalitní všeobecné vzdělání včetně dvou cizích jazyků a odborné vzdělání nutné pro výkon obchodně-podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v peněžnictví, tuzemském i zahraničním obchodě, v cestovním ruchu, ve státní i veřejné správě.

V průběhu studia jsou studenti vedeni k činnostem spojeným s nákupem, výrobou a prodejem, marketingem, finančním hospodařením podniku, jeho účetnictvím, statistikou, cenovou tvorbou, daňovou agendou, činnostem spojeným se získáváním a zpracováním informací, technikou cestovního ruchu, využíváním počítačů a kvalifikované sekretářské práci. Studenti mohou vykonat státní zkoušku ze psaní na stroji.

Během studia lze získat i řidičské oprávnění skupiny A a B za zvýhodněných finančních podmínek.

Student tak získá ve škole všechny vědomosti a dovednosti nutné pro budoucí práci: má znalost dvou cizích jazyků (angličtina a němčina), dovede pracovat s počítačem a dobře se dokáže orientovat v problematice účetnictví a ekonomiky.

Kromě toho se na škole samozřejmě vyučují i předměty všeobecné - český jazyk, dějepis, zeměpis, matematika …, takže náš student by měl být schopen v případě zájmu buď pokračovat ve studiu na téměř jakékoliv vysoké škole nebo se dobře uplatnit ve velice širokém spektru povolání vyžadujících středoškolské vzdělání.

Přijímací řízení:  studenti jsou přijímáni na základě prospěchu ze základní školy, případně vykonají zkoušku z matematiky a českého jazyka.

Výhodou naší školy je i její dlouhá tradice, díky níž je škola velice dobře odborně vybavena. Výuka žáků v oborech je zabezpečovaná v moderně vybavených učebnách – dvě počítačové učebny, připojení k INTERNETU, odborné laboratoře, učebny pro výuku cizích jazyků.

K dispozici je jim i velká tělocvična.

     Dalším kladem naší školy je i možnost ubytování ve vlastním domově mládeže s možností celodenního kvalitního stravování v budově školy, což umožňuje i studentům ze vzdálenějších míst relativně pohodlné studium.

Kontakt:    SOŠ Plasy, Školní 280, 331 01

                   tel. : 373322115

                   fax : 373322116[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.